Carlos Zambrano ya ha disputado dos superclásicos de Argentina. (Foto: AFP)
Carlos Zambrano ya ha disputado dos superclásicos de Argentina. (Foto: AFP)
Christian Cruz Valdivia

No te pierdas